ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - FORUM ΔΗΜΩΝ

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων θα διοργανωθούν εργαστήρια αστικής καινοτομίας επί συγκεκριμένων θεμάτων - περιοχών δημόσιων τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στη δραστηριότητα αυτή οι ΟΤΑ της Θεσσαλονίκης πρόκειται να προσκομίσουν τη θεματική της επιλογής τους (ένα ζήτημα στρατηγικού επιπέδου ή του επιπέδου του αστικού σχεδιασμού που σχετίζεται με την προβληματική του δημόσιου χώρου) για την αντιμετώπιση της οποίας επιδιώκουν μια καινοτόμα, πειραματική ή ανεφάρμοστη ακόμα ιδέα ή λύση. Ομάδες που θα συγκροτηθούν από συμμετέχοντες του συνεδρίου μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος θα επιχειρήσουν αυτές τις καινοτόμες προσεγγίσεις.

Ειδικότερος σκοπός της παράλληλης αυτής εκδήλωσης είναι η περαιτέρω διερεύνηση και καταγραφή νέων ιδεών για περισσότερο ή λιγότερο συνήθη προβλήματα του δημόσιου χώρου της ελληνικής πόλης, καθώς και η διασταύρωση των απόψεων των φορέων και των επαγγελματιών - φοιτητών του χώρου επί των δεσμεύσεων αλλά και των εναλλακτικών που ανοίγουν οι αστικοί δημόσιοι χώροι. Τα εργαστήρια θα ολοκληρωθούν με ένα φόρουμ παρουσιάσεων - συζητήσεων, το οποίο είναι πιθανό να ανοίξει προοπτικές γονιμοποίησης νέων προτεραιοτήτων για την πόλη.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προθεσμίες συμμετοχής στα εργαστήρια θα ανακοινωθούν επίσης σύντομα.

TOP