ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Κατόπιν πολλών αιτημάτων,
η υποβολή των τελικών κειμένων των εισηγήσεων παρατείνεται έως 11/11/2018

Υπενθυμίζουμε:
Όσα κείμενα περιλαμβάνουν εικόνες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2500 λέξεις συμπεριλαμβανομένης της περίληψης, του κυρίως κειμένου, των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας. Τα κείμενα που δεν έχουν εικόνες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 3000 λέξεις.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες συγγραφής των τελικών κειμένων
Οδηγίες συγγραφής κειμένου Pdf file
Πρότυπο συγγραφής κειμένου Word file

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Οι εισηγήσεις περιγράφουν σημαντικά κομμάτια έρευνας και ευρημάτων, και μπορούν να περιέχουν εικόνες και άλλα γραφικά με υπότιτλους, αναφορές και παραρτήματα. Οι εισηγήσεις θα εμφανιστούν στον Τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου και θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτού του εγγράφου κατά τη διαδικασία υποβολής.

Βασικές οδηγίες υποβολής
Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά.
Η εργασία θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συνεισφορά στη γνώση του αντικειμένου των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου.

Μορφοποίηση περιεχομένου
Οι εισηγήσεις θα πρέπει να περιέχουν έναν τίτλο. Οι τίτλοι δε θα πρέπει να περιέχουν παραπάνω από 50 χαρακτήρες και θα πρέπει να παρέχουν μια καθαρή εικόνα του θέματος της εισήγησης.
Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι συνοπτικές και να ακολουθούν μια λογική δομή: Περίληψη, Εισαγωγή, Θεωρητικό πλαίσιο, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Ανάλυση και Συμπεράσματα.
Το πλήρες κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στις 2500-3000 λέξεις. Μέχρι 2500 λέξεις οι εισηγήσεις που περιλαμβάνουν εικόνες και γραφήματα και μέχρι 3000 λέξεις οι εισηγήσεις που δεν έχουν καμία εικονογράφηση.

Γραμματοσειρά και διάταξη
Το πλήρες κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί το παρεχόμενο πρότυπο που επισυνάπτεται.

Εικονογράφησεις
Όλα τα γραμμικά σχέδια, οι χάρτες, οι φωτογραφίες και άλλα γραφικά στοιχεία θα υπολογίζονται ως εικόνες και θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν υπότιτλο.
Οι εικόνες και οι υπότιτλοι θα πρέπει να εμπεριέχονται στο αντίγραφο PDF της εισήγησης.
Οι εικόνες θα πρέπει να είναι ασπρόμαυρες.
Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την καθαρή αναγνωσιμότητα των εικόνων κατά τη διαδικασία της κρίσης. Θα ζητηθεί από τους συγγραφείς των αποδεκτών εισηγήσεων να παρέχουν αντίγραφα υψηλής ανάλυσης (300 dpi για τις εικόνες και τα γραμμικά σχέδια) των εικονογραφήσεων τους.

Παραπομπές
Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες του Chicago Manual of Style author-date method. Παραδείγματα θα βρείτε στο επισυναπτόμενο πρότυπο.
Όλα τα έργα που αναφέρονται θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα των παραπομπών. Οι παραπομπές θα πρέπει να παρέχονται στο τέλος της εισήγησης. Όλες οι αναφορές θα πρέπει επίσης να επισημαίνονται και μέσα στο κείμενο.

Υποβολές
Οι συγγραφείς θα πρέπει να ονομάζουν τα υποβαλλόμενα αρχεία τους (WORD + PDF) ως εξής: PublicSpace2019_Εισήγηση_[Τίτλος_Εισήγησης].docx

PublicSpace2019_Εισήγηση_[Τίτλος_Εισήγησης].pdf

Υποβολή εισηγήσεων
Οι πλήρεις εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις  18 Οκτωβρίου 2018

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε ερώτηση και πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: publicspace2019@gmail.com

Κατεβάστε τις οδηγίες συγγραφής σε αρχείο pdf: Οδηγίες-υποβολής-εισηγήσεων
Κατεβάστε το πρότυπο συγγραφής: Πρότυπο συγγραφής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Οργανωτική Επιτροπή και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου «Δημόσιος Χώρος +» προσκαλούν επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές να υποβάλλουν πρωτότυπες εισηγήσεις γύρω από το θέμα του Δημοσίου Χώρου και συγκεκριμένα στους άξονες:
Αναθεωρήσεις του Δημόσιου Χώρου,
Δημόσιος Χώρος και Κοινωνική Δυναμική,
Δημόσιος Χώρος και Βιωσιμότητα,
Διευρυμένος Δημόσιος Χώρος και Νέα Ψηφιακά Μέσα,
Δημόσιοι Χώροι ως Συντελεστές Μετασχηματισμού των Πόλεων.

Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με ή χωρίς ανακοίνωση. Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι πρωτότυπες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες και θα κριθούν ως περιλήψεις και πλήρη κείμενα από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Το συνέδριο θα λήξει με διατύπωση πορισμάτων από το σώμα των συνέδρων.

Προδιαγραφές συγγραφής περίληψης:
Οι περιλήψεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργάσιμης μορφής κειμενογράφου και έκτασης έως δύο σελίδων στην παρακάτω διεύθυνση publicspace2019@gmail.com. Η έκταση του κυρίως κειμένου θα είναι από 250 έως 350 λέξεις, με γραμματοσειρά Tahoma, μέγεθος 11, μονό διάστημα, κανονική απόσταση χαρακτήρων και περιθωρίων για ολόκληρο το κείμενο. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον τίτλο της εισήγησης που θα είναι σύντομος και σαφής έως 70 χαρακτήρες
  • Τον-ην εισηγητή-ήτρια, την ειδικότητα και την επαγγελματική ιδιότητά του-της (τα ίδια στοιχεία για όλους τους συγγραφείς)
  • Αναφορά στο θεματικό άξονα του Συνεδρίου που εντάσσεται η εισήγηση.
  • Αναφορά στο θέμα - πρόβλημα που διαπραγματεύεται η εισήγηση, τους στόχους, τη μεθοδολογία της προσέγγισης και τα κύρια αποτελέσματα.
  • Αναφορά στην πρωτοτυπία και τη συνεισφορά της εισήγησης
  • Στο τέλος του κυρίως κειμένου θα ακολουθούν
  • Αναφορά σε 3 έως 5 λέξεις - κλειδιά
  • Αναφορά σε 3 έως 10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Οι εργασίες που παρουσιάζουν υποδειγματικές αναφορές (Case Studies) πρέπει να περιέχουν τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας τους.
Κάθε ερευνητής μπορεί να καταθέσει μία εργασία.

Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων: 28 Απριλίου 2018 (Η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει)

 

TOP