ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Συνέδριο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ +  επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο και να αναζητήσει πλευρές των νέων δεδομένων γύρω από το δημόσιο αστικό χώρο. Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή μεγάλου εύρους φορέων και επιστημονικών, τεχνικών ή συλλογικών – συμμετοχικών πεδίων το Συνέδριο  πλαισιώνεται με τις εξής παράλληλες εκδηλώσεις:

  • Έκθεση βραβευμένων και διακεκριμένων  μελετών αρχιτεκτονικού έργου των τελευταίων 8 ετών για τον δημόσιο χώρο και έκδοση σχετικού Λευκώματος παρουσίασης των συμμετοχών της έκθεσης. Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προθεσμίες συμμετοχής στην έκθεση θα ανακοινωθούν σύντομα.
  • Εργαστήρια αστικής καινοτομίας επί συγκεκριμένων θεμάτων - περιοχών δημόσιων τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στην δραστηριότητα αυτή οι ΟΤΑ της Θεσσαλονίκης πρόκειται να προσκομίσουν τη θεματική της επιλογής τους (ένα ζήτημα στρατηγικού επιπέδου ή του επιπέδου του αστικού σχεδιασμού που σχετίζεται με την προβληματική του δημόσιου χώρου) για την αντιμετώπιση της οποίας επιδιώκουν  μια καινοτόμα, πειραματική ή ανεφάρμοστη ακόμα ιδέα ή λύση. Ομάδες που θα συγκροτηθούν από συμμετέχοντες του συνεδρίου μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος θα επιχειρήσουν αυτές τις καινοτόμες προσεγγίσεις. Ειδικότερος σκοπός της παράλληλης αυτής εκδήλωσης είναι η περαιτέρω διερεύνηση και καταγραφή νέων ιδεών για περισσότερο ή λιγότερο συνήθη προβλήματα του δημόσιου χώρου της ελληνικής πόλης, καθώς και η διασταύρωση των απόψεων των φορέων και των επαγγελματιών - φοιτητών του χώρου επί των δεσμεύσεων αλλά και των εναλλακτικών που ανοίγουν οι αστικοί δημόσιοι χώροι. Τα εργαστήρια θα ολοκληρωθούν με ένα φόρουμ παρουσιάσεων - συζητήσεων,  το οποίο είναι πιθανό να ανοίξει προοπτικές γονιμοποίησης νέων προτεραιοτήτων για την πόλη. Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προθεσμίες συμμετοχής στα εργαστήρια θα ανακοινωθούν επίσης σύντομα.
TOP