ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1. Γιώτα Αδηλενίδου
  2. Ελένη Ανδρέου
  3. Παρασκευή Κούρτη 
  4. Πρόδρομος Νικηφορίδης
  5. Παρασκευή Παπαγεωργίου
  6. Αναστασία Παπαδοπούλου
  7. Ευδοξία Παπαλιούρα
  8. Καίτη Πετρίδου
  9. Παρασκευή Ταράνη
  10. Βενετία Τσακαλίδου
TOP