ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1. Παρασκευή Κούρτη (πρόεδρος)
  2. Γιώτα Αδηλενίδου
  3. Πρόδρομος Νικηφορίδης
  4. Αναστασία Παπαδοπούλου
  5. Βασίλης Παπακωνσταντίνου
  6. Παρασκευή Ταράνη
  7. Απόστολος Τζουβάρας
  8. Βενετία Τσακαλίδου
TOP