ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ

Στις 20-22 Οκτωβρίου 2011 διοργανώθηκε το πρώτο συνέδριο «Δημόσιος χώρος …αναζητείται» από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία  με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων, Αριστοτέλειου, Δημοκρίτειου, Πατρών, Θεσσαλίας και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στις αίθουσες «Ολύμπιον» και «Παύλος Ζάννας» του κινηματογράφου Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο έφερε στο προσκήνιο και αναζήτησε όλες τις πλευρές των νέων δεδομένων γύρω από τον δημόσιο αστικό χώρο, τη μεταβλητότητα και τα ρευστά του όρια, τις νέες νοηματοδοτήσεις του, αλλά και τα υπαρκτά και δεδομένα προβλήματα της διαχείρισης και λειτουργίας του στις ελληνικές πόλεις. Η πολύπλευρη και διεπιστημονική αναζήτηση του συνεδρίου αποτυπώθηκε στο οργανωτικό σχήμα, στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, στο εύρος των θεματικών ενοτήτων και των δράσεων, καθώς και στο πλήθος και την ειδικότητα των εισηγητών αλλά και τη συμμετοχή μεγάλου εύρους φορέων.

Κεντρικές εισηγήσεις του συνεδρίου αποτέλεσαν η διάλεξη εκπροσώπων του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου «West 8», καθώς και εκείνη του Ηλία Ζέγγελη [προέδρου της επιστημονικής επιτροπής], καθηγητή του Berlage Institute και επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η όλη διοργάνωση περιελάμβανε τις εξής επιμέρους εκδηλώσεις:
α) επιστημονικό συνέδριο με 125 εισηγήσεις και ειδικούς προσκεκλημένους
β) έκθεση βραβευμένου αρχιτεκτονικού έργου των τελευταίων 33 ετών για τον δημόσιο χώρο με 99 συνολικά συμμετοχές (με όλα τα βραβεία των μεγάλων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών) και
γ) διαπανεπιστημιακά εργαστήρια σχεδιασμού (workshops) προεπιλεγμένων δημόσιων χώρων από ομάδες φοιτητών των αρχιτεκτονικών σχολών.

H διοργάνωση συνοδεύτηκε από δύο πολυτελείς εκδόσεις:
α) τα αναλυτικά πρακτικά των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων του συνεδρίου
β) τον κατάλογο της έκθεσης των βραβευμένων συμμετοχών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για τον δημόσιο χώρο.


 

 

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου «Δημόσιος Χώρος… αναζητείται» εδώ.
Τόμος πρακτικών Συνεδρίου: περιεχόμενο και πρόλογοι
Αφίσα Συνεδρίου
Συγκεντρωτικό ενημερωτικό έντυπο Συνεδρίου και παράλληλων εκδηλώσεων

TOP