ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 28,29,30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: Τετάρτη 28 Απριλίου 2018
Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018
Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
Γνωστοποίηση της κρίσης των πλήρων κειμένων: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
TOP