ΕΚΘΕΣΗ PublicCity_ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ

Έκθεση βραβευμένων μελετών για τον δημόσιο χώρο

Στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Κοζάνης και τον Δήμο Ηρακλείου, διοργάνωσε Έκθεση βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών, με αντικείμενο τον Δημόσιο χώρο και τίτλο  PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον Κήπο των Ρόδων της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης από τις 15 έως τις 30 Οκτωβρίου 2011. Τα εγκαίνια της έκθεσης έλαβαν χώρα το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Κτιρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Η έκθεση αφορούσε σε βραβευμένες μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τον δημόσιο χώρο [αναπλάσεις πάρκων, πλατειών, παραλιακών μετώπων, κέντρων πόλεων, μεγάλων πολεοδομικών ζωνών, αποκατάσταση ιστορικών περιοχών κλπ] που έγιναν στην Ελλάδα και σε βραβευμένες μελέτες ελλήνων αρχιτεκτόνων σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό, τα τελευταία 33 χρόνια. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κρίθηκε η καταγραφή -μέσω της έκθεσης- του ποσοστού των βραβευμένων μελετών που υλοποιήθηκαν και η αξιολόγηση του αποτελέσματος από τους δημιουργούς. Το όλο εγχείρημα δεν αποσκοπούσε μέσω της έκθεσης σε μια απλή καταγραφή και παρουσίαση όλων αυτών των επιτευγμάτων, αλλά στη δημόσια αναγνώριση και ανάδειξή τους, στην προώθηση του ποιοτικού αρχιτεκτονικού έργου και στην ανάδειξη των τάσεων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Στόχος της έκθεσης ήταν να υπογραμμίσει τον πολιτισμικό ρόλο της αρχιτεκτονικής και να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των αρχιτεκτόνων, καθώς επίσης και να συμβάλει στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής από το ευρύ κοινό και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά το ρόλο της αρχιτεκτονικής σε καθημερινή βάση στον δημόσιο χώρο.

Η αρχιτεκτονική του δημόσιου χώρου μέσα από την ανοικτή  διαδικασία κρίσης που υπόσχεται ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσπαθεί να υπερβεί τα σύνθετα ζητήματα παραγωγής του αστικού χώρου όπως τη σχέση δημόσιου – ιδιωτικού, τις διαφορές στην πρόσληψη του δημόσιου χώρου, τις κοινωνικές αντιθέσεις που εγγράφονται πάντα μέσα σε αυτόν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών στη "δημόσια πόλη".

Οι 99 βραβευμένες μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των 33 τελευταίων ετών μέχρι το 2011, σε διάφορες ελληνικές πόλεις, και παρουσιάστηκαν στην έκθεση publiccity / δημόσιαπόλη, καθώς επίσης και στην έκδοση που συνόδευσε την έκθεση, είναι αρκετές για να καταγράψουν αλλαγές στην προσέγγιση του δημόσιου χώρου της ελληνικής πόλης, τόσο από τα θεσμικά της όργανα όσο και από τους Έλληνες αρχιτέκτονες. Κατέγραψαν επίσης ή υπαινίχθηκαν τις μεταλλάξεις της ίδιας της ελληνικής πόλης και της αντίληψης των πολιτών για αυτή.

Η έκδοση οργανώθηκε γεωγραφικά, παρουσιάζοντας βραβευμένες μελέτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τον δημόσιο χώρο που εκπονήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (22), στην Αθήνα (20), στο Ηράκλειο (15), στην Καβάλα (9) στην Κοζάνη (9), σε διάφορες άλλες ελληνικές πόλεις (18) αλλά και του εξωτερικού (6).

Η έκδοση περιέλαβε τρία εισαγωγικά κείμενα κριτικής και σχολιασμού των Ανδρέα Γιακουμακάτο, Παναγιώτη Τουρνικιώτη και Δημήτρη Φιλιππίδη.


 

 

 

Δείτε σχετικά:
Κατάλογος συμμετοχών έκθεσης
Αφίσα έκθεσης

 

TOP