ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ 28, 29, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει το 2ο συνέδριο για τον δημόσιο χώρο με τίτλο «Δημόσιος Χώρος +» που θα διεξαχθεί στις 28,29 και 30 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Επιδίωξη και σκοπός της διοργάνωσης είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα δημόσια μέρη της πόλης και η δημιουργία ενός βήματος λόγου για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών θέσεων και ερευνών που αφορούν πτυχές της δημόσιας ζωής.

Η αναγκαιότητα της διοργάνωσης αναδείχθηκε μέσα από όσα επέτυχε να προβάλει και να μεθοδεύσει το 1ο Συνέδριο (Δημόσιος Χώρος …αναζητείται, 20-22 Οκτωβρίου 2011) και τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν σε μια καθοριστική, για την ελληνική βιβλιογραφία, συμβολή τόσο επί της θεματικής του δημόσιου χώρου όσο και επί του σχετικού βραβευμένου αρχιτεκτονικού έργου.

Κρισιμότερη, ωστόσο, παράμετρο για την έναρξη της προετοιμασίας του 2ου παρόντος συνεδρίου αποτέλεσε η συνειδητοποίηση των σημαντικών και πολυποίκιλων μετασχηματισμών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εικόνα, τη δομή και τη λειτουργία των πόλεων.

Βασική επιδίωξη, συνεπώς του 2ου συνεδρίου για τον δημόσιο είναι να φέρει στο προσκήνιο και να αναζητήσει πλευρές των νέων δεδομένων γύρω από το δημόσιο αστικό χώρο και αυτή η επιδίωξη προσεγγίζεται μέσω των εξής πέντε αξόνων.

Πρώτος Άξονας: Αναθεωρήσεις του Δημόσιου Χώρου
Δεύτερος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Κοινωνική Δυναμική
Τρίτος Άξονας: Δημόσιος Χώρος και Βιωσιμότητα
Τέταρτος Άξονας: Διευρυμένος Δημόσιος Χώρος και Νέα Ψηφιακά Μέσα
Πέμπτος Άξονας: Δημόσιοι Χώροι ως Συντελεστές Μετασχηματισμού των Πόλεων

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή μεγάλου εύρους φορέων και επιστημονικών, τεχνικών ή συλλογικών – συμμετοχικών πεδίων, εκτός από το επιστημονικό συνέδριο  η διοργάνωση περιλαμβάνει:

  • Έκθεση βραβευμένων και διακεκριμένων μελετών αρχιτεκτονικού έργου των τελευταίων 8 ετών για τον δημόσιο χώρο και έκδοση σχετικού λευκώματος παρουσίασης των συμμετοχών της έκθεσης.
  • Εργαστήρια αστικής καινοτομίας επί συγκεκριμένων θεμάτων - περιοχών δημόσιων τόπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
TOP